Hợp tác

  Công ty cổ phần Viễn thông - Tín hiệu Đường sắt tiền thân là Công ty Thông tin Tín hiệu Đường sắt, được thành lập vào ngày 08/12/1969 tại Hà Nội theo quy

CÔNG TY THÔNG TIN- TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội (H@sitec) Với nhiệm vụ chính của là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì KCHTĐS về TTTH thuộc phạm vi 11 tỉnh thành phố phía bắc của Việt Nam; Xây lắp các công trình, dự án về: viễn thông, tín hiệu, điều khiển trong giao thông; công trình công nghiệp, công trình dân dụng; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành viễn thông, tín hiệu điện...

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn là một trong những đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng của ngành đường sắt Việt Nam, được thành lập từ năm 1979.

Trung tâm Nghiên cứu Viễn thông - Tín hiệu - Điện, trường Đại học Giao thông vận tải là một trong các đối tác quan trọng và truyền thống của Bộ môn Tín hiệu Giao thông. Thông qua các hoạt động Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Viễn thông - Tín hiệu - Điện hai bên đã hỗ trợ và đóng góp một phần không nhỏ cho công cuộc Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu trong giao thông.