Tài liệu GT

Tóm tắt: Nút giao thông cùng mức điều khiển bằng đèn tín hiệu chiếm tỷ lệ chủ yếu tại các nút giao thông trong khu đô thị, đây cũng là địa điểm ùn tắc giao thông nhất trong mạng lưới đường. Bài báo trên cơ sở phân tích năng lực thông hành và thời gian chậm xe của nút, xem xét ảnh hưởng kinh tế của lựa chọn chu kỳ đèn tín hiệu.

Giãn cách thời gian chạy tàu là một thông số quan trọng để điều khiển chạy tàu, đặc biệt đối với hệ thống đường sắt đô thị, nó ảnh hưởng chính đến an toàn và năng lực chạy tàu trên tuyến.

Bài báo đưa ra phương pháp tính toán giãn cách chạy tàu thông qua việc so sánh giữa các phương thức đóng đường: đóng đường cố định (FB-Fixed block), đóng đường cận di động (QB-Quasi moving block), và đóng đường di động (MB-Moving block).

Sử dụng phương pháp bảng quyết định để xây dựng cây sự kiện phân tích an toàn chạy tàu bằng cách xác lập mối quan hệ qua lại giữa các trạng thái nguy hiểm của chuyển động đoàn tàu và các hiện tượng xảy ra ở hệ thống hình thành lệnh hãm trong hệ thống tín hiệu đầu máy và tự động dừng tàu.

Trên cơ sở phát triển của Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điều khiển tín hiệu trong ga đường sắt bằng hệ thống Tập trung điện khí (TTĐK) cũng phát triển không ngừng và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo năng lực chạy tàu lớn, độ tin cậy và an toàn chạy tàu cao. Hệ thống TTĐK liên khoá máy tính (Vital processor interlocking- VPI ) ra đời chính là kết quả tích hợp của những tiến bộ khoa học và công nghệ nói trên.

Phân tích các tình huống trong công tác chạy tàu, đưa ra các công thức tính giãn cách chạy tàu cho tình huống đặc trưng, mô phỏng để có được kết quả là có thể rút ngắn giãn cách thời gian giữa hai đoàn tàu nhằm đảm bảo an toàn và cải thiện công tác chạy tàu: nâng cao năng lực thông qua, tốc độ chạy tàu, làm tốt hơn chất lượng vận chuyển.

Bài báo này giới thiệu một phương pháp mới để rút ngắn giãn cách thời gian chạy tàu cho việc điều khiển chạy tàu ở nơi có mật độ lớn và một số phương pháp khống chế tốc độ chạy tàu.

Những kỹ thuật và công nghệ tín hiệu và điều khiển chạy tàu mới nhất của châu Âu là hệ thống điều khiển chạy tàu Châu Âu, nó là một bộ phận của hệ thống quản lý giao thông đường sắt - ERTMS. Hệ thống ERTMS cho phép kết nối và mở rộng với tất cả các hệ thống tín hiệu và điều khiển chạy tàu trên tất cả các tuyến đường sắt cao tốc trong phạm vi lãnh thổ của Liên minh châu Âu. Việc nghiên cứu hệ thống ERTMS và ETCS là cần thiết cho việc phát triển tín hiệu đường sắt cao tốc ở Việt Nam.

Nhật Bản là một cường quốc về phát triển kỹ thuật công nghệ nói chung và kỹ thuật tín hiệu điều khiển đường sắt nói riêng. Nói đến hệ thống điều khiển chạy tàu của Nhật Bản chúng ta không thể không nhắc đến công nghệ điều khiển chạy tàu Shinkanshen. Hệ thống điều khiển chạy tàu Shinkanshen khai thác lần đầu năm 1964 phục vụ cho tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên Tokyo - Osaka đã mở ra một kỷ nguyên mới cho điều khiển chạy tàu trên đường sắt và được ví là: "ánh sáng mới".