Giới thiệu chung

SƠ LƯỢC VỀ BỘ MÔN:

- Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa giao thông (Tiền thân là Bộ môn Tín hiệu giao thông) bắt đầu đào tạo từ năm 1968, là một trong những Bộ môn chuyên ngành truyền thống của Trường Đại học giao thông vận tải.

- Là địa chỉ duy nhất trong cả nước đào tạo kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, kỹ sư Tín hiệu Giao thông, (Thông tin – Tín hiệu, Tín hiệu đường sắt).

 - Đội ngũ giảng dạy hiện tại gồm 06 giảng viên: trong đó có 01 PGS.TS, 02 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ.

- Cơ sở vật chất: gồm 01 phòng làm việc tại phòng 507 – A6; 01 phòng thí nghiệm phục vụ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tại phòng 304 – A4.

- Bộ môn Tín hiệu Giao thông là bộ môn chuyên ngành, chuyên nghiên cứu và đào tạo kỹ sư về lĩnh vực các hệ thống điều khiển giao thông, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không.

- Bộ môn liên kết chặt chẽ với các đơn vị trong ngành giao thông trong việc đào tạo, nghiên cứu.

- Liên kết/đào tạo với trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đào tạo kỹ sư chuyên tư vấn, nghiên cứu, thiết kế, khai thác, quản lý các hệ thống điều khiển giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không), đảm bảo an toàn giao thông.

- Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung của Bộ Giáo dục - Đào tạo và các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến, phù hợp với yêu cầu thực tế Việt Nam.

- Hệ đào tạo: Tập trung chính quy, theo hệ thống niên chế và tín chỉ, hệ vừa làm vừa học.

- Thời gian đào tạo: Tín hiệu Giao thông - 05 năm (theo niên chế), Hệ thống điều khiển giao thông  - 04 năm (theo học chế tín chỉ).

ƯU TIÊN ĐÀO TẠO

- Kỹ thuật điều khiện giao thông

- Tự động hóa Giao thông

- Hệ thống điều khiển  Đường sắt đô thị

- Đánh giá và đảm bảo an toàn hệ thống điều khiển giao thông

- Hệ thống giao thông thông minh

NHU CẦU XÃ HỘI

- Xây dựng và quản lý vận hành các hệ thống Điều khiển giao thông đô thị (đường bộ) tại tất cả các đô thị trên cả nước;

- Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống điều khiển các tuyến đường sắt, đường bộ truyền thống;

- Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống Điều khiển các tuyến đường sắt đô thị: Tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội (8 tuyến) và Thành phố Hồ Chí Minh (15 tuyến);

- Nghiên cứu, xây dựng (phần các hệ thống điều khiển) đường sắt, đường bộ cao tốc;

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều hành Giao thông thông minh.

KHẢ NĂNG CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt, Cục Đường bộ, các Ban Quản lý dự án, các Sở Giao thông, Tổng Công ty ĐSVN

- Các cơ quan tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ

- Các xí nghiệp, công ty, doanh nghiệp quản lý, khai thác và xây dựng các hệ thống điều khiển Giao thông, các trung tâm điều khiển giao thông

- Các Viện nghiên cứu về GTVT, trung tâm Khoa học Công nghệ, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề

- Các lĩnh vực sử dụng công nghệ Tự động và Điều khiển từ xa

 

II.  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

PGS.TS. NGUYỄN DUY VIỆT

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn

Các môn giảng dạy:

-         Độ tin cậy và an toàn

-         An toàn Giao thông

-         Hệ thống Tín hiệu khu gian F1

-         Hệ thống Tín hiệu khu gian F2

-         Tự động và điều khiển từ xa trên khu gian

-         Hệ thống điều khiển giãn cách chạy tàu

-         Chuyên đề mới

-         Nguồn điện tín hiệu

Điện thoại: 0987169279

Mail: NdViet@utc.edu.vn/Vietdhgt@yahoo.com

ThS. TRỊNH VĂN MỸ

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Các môn giảng dạy:

-         Hệ thống Tín hiệu khu gian F1

-         Hệ thống Tín hiệu khu gian F2

-         Tự động và điều khiển từ xa trên khu gian

-         Hệ thống điều khiển giãn cách chạy tàu

-         Chuyên đề mới

-         Tín hiệu đường sắt cao tốc

Điện thoại: 0983.402.483

Mail: us.trinh@yahoo.com, us.trinh@utc.edu.vn

 

ThS. KIỀU XUÂN ĐƯỜNG

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

 

Chức vụ: Nguyên Trưởng Bộ môn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Viễn thông – Tín hiệu – Điện (CTTE)

Các môn giảng dạy:

-         Cơ sở hệ thống tín hiệu giao thông

-         Cơ sở Tự động và Điều khiển từ xa

-         Hệ thống tín hiệu ga F1

-         Điện khí tập trung

-         Tự động và điều khiển từ xa trong ga

-         Phân tích thiết kế và đánh giá hệ thống

Điện thoại: 0919416963

Mail: duongkx@utc.edu.vn

 

TS. LÊ THỊ VÂN ANH

Thông tin cá nhân

Các môn giảng dạy:

-         Lý thuyết kiểm tra trạng thái đường ray

-         Hệ thống tập trung điều độ

-         Tín hiệu Metro

-         Hệ thống điều khiển đường sắt đô thị

Điện thoại: 0904 345 664

Mail: letvanh@utc.edu.vn

 

TS. NGUYỄN HOÀNG VÂN

Thông tin cá nhân

 

 

 

Các môn giảng dạy:

-         Cơ sở Tự động và Điều khiển từ xa

-         Hệ thống điều khiển giao thông đường bộ

-         Hệ thống điều khiển hàng không

-         Kỹ thuật định vị và dẫn đường

-         Hệ thống truyền dẫn

Điện thoại: 0973479676

Mail: vanngh@yahoo.com

ThS. TRỊNH THỊ HƯƠNG

Thông tin cá nhân

 

 

 

Các môn giảng dạy:

-         Hệ thống truyền dẫn

-         Hệ thống điều khiển đường thủy

-         Hệ thống thông tin giao thông

-         Hệ thống Truyền dẫn và KT truyền số liệu

-         Kỹ thuật định vị và dẫn đường

-         Thông tin tín hiệu

-         Hệ thống điều khiển hàng không

Điện thoại: 0912541543

 

ThS. VŨ TRỌNG THUẬT

Thông tin cá nhân

 

 

 

Các môn giảng dạy:

-         Cơ sở hệ thống tín hiệu giao thông

-         Hệ thống tín hiệu ga F1

-         Điện khí tập trung

-         Tự động và điều khiển từ xa trong ga

-         Phân tích thiết kế và đánh giá hệ thống

-         Hệ thống điều khiển giao thông thành phố

-         Trung tâm điều khiển giao thông