Giới thiệu chung

SƠ LƯỢC VỀ BỘ MÔN:

- Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa giao thông bắt đầu đào tạo từ năm 1968, là một trong những Bộ môn chuyên ngành truyền thống của Trường Đại học giao thông vận tải.

- Là địa chỉ duy nhất trong cả nước đào tạo kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, kỹ sư Tín hiệu Giao thông, (Thông tin – Tín hiệu, Tín hiệu đường sắt).

- Đội ngũ giảng dạy hiện tại gồm 05 giảng viên: trong đó có 01 PGS.TS, 02 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ.

- Cơ sở vật chất: gồm 01 phòng làm việc tại phòng 507 – A6; 01 phòng thí nghiệm phục vụ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tại phòng 304 – A4.

- Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa giao thông là bộ môn chuyên ngành, chuyên nghiên cứu và đào tạo kỹ sư về lĩnh vực các hệ thống điều khiển tự động hóa nói chung, điều khiển từ xa trong giao thông, đánh giá độ tin cậy hệ thống, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không.

- Bộ môn liên kết chặt chẽ với các đơn vị trong ngành giao thông trong việc đào tạo, nghiên cứu.

- Liên kết/đào tạo với trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đào tạo kỹ sư chuyên tư vấn, nghiên cứu, thiết kế, khai thác, quản lý các hệ thống điều khiển giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không), đảm bảo an toàn giao thông.

- Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung của Bộ Giáo dục - Đào tạo và các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến, phù hợp với yêu cầu thực tế Việt Nam.

- Hệ đào tạo: Tập trung chính quy, theo hệ thống niên chế và tín chỉ, hệ vừa làm vừa học.

- Thời gian đào tạo: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa giao thông  - 4,5 năm (theo học chế tín chỉ).

ƯU TIÊN ĐÀO TẠO

- Kỹ thuật điện - điện tử, điều kiển và tự động hóa quy trình công nghệ;

- Kỹ thuật lập trình ứng dụng, hệ thống Nhúng, IoT, công nghệ xử lý ảnh;

- Kỹ thuật điều khiển giao thông;

- Tự động hóa Giao thông;

- Hệ thống điều khiển  Đường sắt đô thị;

- Đánh giá và đảm bảo an toàn hệ thống điều khiển giao thông;

- Hệ thống giao thông thông minh.

NHU CẦU XÃ HỘI

- Thiết kế, vận hành các hệ thống điều khiển trong công nghiệp, ứng dụng IoT;

- Giám sát, xử lý âm thanh và hình ảnh trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa;

- Xây dựng và quản lý vận hành các hệ thống Điều khiển giao thông đô thị (đường bộ) tại tất cả các đô thị trên cả nước;

- Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống điều khiển các tuyến đường sắt, đường bộ truyền thống;

- Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống Điều khiển các tuyến đường sắt đô thị: Tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội (8 tuyến) và Thành phố Hồ Chí Minh (15 tuyến);

- Nghiên cứu, xây dựng (phần các hệ thống điều khiển) đường sắt, đường bộ cao tốc;

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều hành Giao thông thông minh.

KHẢ NĂNG CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất có trang bị các hệ thống Điện – Điện tử, Điều khiển - Tự động hóa. Bao gồm các công việc liên quan đến: 

  • + Các hệ thống điều khiển nhúng, IoT;
  • + Tự động hóa các dây chuyền sản xuất, dây chuyền công nghệ trong các khu công nghiệp (Samsung, Canon, Toyota, Honda, …);
  • + Hệ thống Giao thông thông minh;
  • + Các hệ thống điều khiển, giám sát: quản lý tòa nhà thông minh, bãi đỗ xe tự động, hệ thống thu soát vé tự động, hệ thống nguồn điện, …

- Các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong Giao thông vận tải; Phòng quản lý, khai thác hệ thống điều hành giao thông các tỉnh thành, các trung tâm điều hành đường cao tốc; Các công ty tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ giao thông; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Các công ty quản lý vận hành Đường sắt đô thị.

- Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt, Cục Đường bộ, các Ban Quản lý dự án, các Sở Giao thông, Tổng Công ty ĐSVN.

- Các Viện nghiên cứu về GTVT, trung tâm Khoa học Công nghệ, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề.

- Các cơ sở nghiên cứu về công nghệ Tự động và Điều khiển từ xa.

 

II.  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 

 

PGS.TS. NGUYỄN DUY VIỆT

 

Thông tin cá nhân

 

 

 

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Các môn giảng dạy:

-         Độ tin cậy và an toàn

-         An toàn Giao thông

-         Hệ thống Tín hiệu khu gian

-         Cơ sở Tự động và Điều khiển từ xa

-         Tự động và điều khiển từ xa trên khu gian

-         Hệ thống điều khiển giãn cách chạy tàu

-         Nguồn điện hệ thống điều khiển

Điện thoại: 0987169279

Mail: NdViet@utc.edu.vn/Vietdhgt@yahoo.com

 

TS. NGUYỄN HOÀNG VÂN

 

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Các môn giảng dạy:

-         Cơ sở Tự động và Điều khiển từ xa

-         Độ tin cậy và an toàn

-         Hệ thống điều khiển giao thông đường bộ

-         Hệ thống điều khiển hàng không

-         Nguồn điện hệ thống điều khiển

-         Tự động hóa trong giao thông

-         Kỹ thuật lập trình ứng dụng

-         Kỹ thuật lập trình hệ thống nhúng

-         Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa SCADA

-         Xử lý âm thanh và hình ảnh trong điều khiển

-         IoT trong giao thông vận tải

-         Chuyên đề mới

Điện thoại: 0989128262

Mail: vanngh@yahoo.com, nguyen.hoang.van@utc.edu.vn

 

ThS. TRỊNH VĂN MỸ

 

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

 

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Các môn giảng dạy:

-         Tự động và điều khiển từ xa trên khu gian

-         Hệ thống điều khiển giãn cách chạy tàu

-         Chuyên đề mới

-         Tín hiệu đường sắt cao tốc

-         Lý thuyết kiểm tra trạng thái đường ray

-         Hệ thống tập trung điều độ

-         Tín hiệu Metro

-         Hệ thống điều khiển đường sắt đô thị

Điện thoại: 0983.402.483

Mail: us.trinh@yahoo.com, us.trinh@utc.edu.vn

 

TS. TRỊNH THỊ HƯƠNG

 

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

Các môn giảng dạy:

-         Hệ thống truyền dẫn

-         Nguồn điện hệ thống điều khiển

-         Hệ thống điều khiển đường thủy

-         Hệ thống thông tin giao thông

-         Kỹ thuật định vị và dẫn đường

-         Thông tin tín hiệu

-         Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa SCADA

-         IoT trong giao thông vận tải

Điện thoại: 0901704099

Mail: trinhhuongthuy@yahoo.com

 

ThS. VŨ TRỌNG THUẬT

 

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

 

Các môn giảng dạy:

-         Hệ thống điều khiển giao thông đường bộ

-         Hệ thống tín hiệu ga

-         Điện khí tập trung

-         Tự động và điều khiển từ xa trong ga

-         Hệ thống tập trung điều độ

-         Thông tin tín hiệu

-         Phân tích thiết kế và đánh giá hệ thống

-         Trung tâm điều khiển giao thông

-         Xử lý âm thanh và hình ảnh trong điều khiển

Điện thoại: 0988706812

Mail: vutrongthuattvt@gmail.com