Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi đại học hệ chính qui vào trường Đại học GTVT (ký hiệu GHA)

Chi tiết xem file đính kèm.

 

 

 

 

Danh mục: 
Ảnh: 
Tệp đính kèm: