Liên hệ

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

Địa chỉ:  Phòng 507 nhà A6, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

Trưởng Bộ môn: PSG.TS Nguyễn Duy Việt

Điện thoại: 0987169279

Email: vietdhgt@yahoo.com

 

Phó Trưởng Bộ môn: ThS Trịnh Văn Mỹ

Điện thoại: 0983 402 483

Email: us.trinh@yahoo.com, us.trinh@utc.edu.vn