Điều khiển tín hiệu ga đường sắt bằng máy tính

Trên cơ sở phát triển của Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điều khiển tín hiệu trong ga đường sắt bằng hệ thống Tập trung điện khí (TTĐK) cũng phát triển không ngừng và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo năng lực chạy tàu lớn, độ tin cậy và an toàn chạy tàu cao. Hệ thống TTĐK liên khoá máy tính (Vital processor interlocking- VPI ) ra đời chính là kết quả tích hợp của những tiến bộ khoa học và công nghệ nói trên.

I. KẾT CẤU HỆ THỐNG VPI

Hệ thống liên khoá máy tính VPI gồm các bộ phận sau:

1. Hệ thống xử lý liên khoá (Interlocking Processor System - IPS ).

2. Giao diện ngư­ời máy (Human Machine Interface - HMI).

3. Thiết bị trong phòng trực ban (General Person Console - GPC).

4. Bộ phận chuẩn đoán trở ngại (Supervision Diagnosis  Maintenance - SDM).

5. Hệ thống mạng (Redundant Net - RNET).

6. Hệ thống nguồn điện (Power - PWR).

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Danh mục: 
Ảnh: