Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

CÔNG TY THÔNG TIN- TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH
Địa chỉ: 25B-Đường Lệ Ninh-Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An.
Tel: 0383.853694, 0383.853157
Fax: 0383.854806
Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Duy Sâm
NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH
Quản lý thiết bị chạy tàu điện khí tập trung DOMINO-70E tại ga Vinh
- Quản lý duy tu sửa chữa theo từng cấp kỹ thuật hệ thống Thông tin- Tín Hiệu Đường sắt.
- Xây dựng các công trình Thông tin- Tín hiệu, Điện.
- Sản xuất các vật liệu xây dựng và kết cấu thép chuyên ngành.
- Tư vấn giám sát các công trình Thông tin- Tín hiệu, Điện.
- Kinh doanh các dịch vụ khác.
- Hàn nối lắp đặt các hệ thống cáp quang, truyền dẫn PDH, SDH.
- Thi công lắp đặt, bảo trì sửa chữa tín hiệu giao thông đường bộ
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY
1-Xí nghiệp Thông tin- Tín hiệu Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Tân Sơn- TP Thanh Hoá- Tỉnh Thanh Hoá.
Tel 037852116
2- Xí nghiệp Thông tin- Tín hiệu Cầu Giát
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Zát-Huyện Qùynh Lưu-Tỉnh Nghệ An.
Tel 038 684900
3- Xí nghiệp Thông tin- Tín hiệu Vinh
Địa chỉ: Đường Lệ Ninh- TP Vinh- Tỉnh Nghệ An. Tel 038 853157
4- Xí nghiệp Thông tin- Tín hiệu Đồng Lê
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê- Huyện Tuyên Hoá- Tỉnh Quảng Bình
Tel 052684047
5 -Xí nghiệp xây lắp và dịch vụ kỹ thuật thông tin - tín hiệu điện
Địa chỉ:25B - Lệ Ninh - Tp Vinh - Nghệ An
Tel: 0383.853157
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG
- Xây dựng hệ thống tín hiệu đóng đường 1/2 tự động 64D.
- Lắp đặt chuyển đổi Ga tín hiệu cánh thành tín hiệu Đèn màu theo mô hình TM95 và TM2001.
- Xây dựng và lắp đặt Ga tín hiệu điện khí tập trung kiểu DOMINO-70E.
- Xây dựng lắp đặt hệ thống tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động mô hình PLC.
- Xây dựng lắp đặt hệ thống tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động mô hình Cadpro.
- Hệ thống PDH Hà nội - Vinh
- Xây dựng lắp đặt hệ thống thông tin tập trung trong Ga.
- Xây dựng láp đặt hệ thống Tổng Đài điện tử số.
- Xây dựng hệ thống truyền dẫn cáp thông tin, cáp điều khiển tín hiệu, cáp điện lực.
THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY
- Nhiều năm liên tục được ĐSVN và Bộ GTVT tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua đặc biệt năm 2012 được chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua.
- Cờ đổi mới khoa học công nghệ 3 năm liên tục: 2009,2010,2011
- Công ty đón nhận Huân chương Lao động hạng I, II, III
- Liên tục nhiều năm Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vũng mạnh.
Danh mục: 
Ảnh: