Nhật kí trai tín hiệu

 

Sáng ra ngồi nhổ cỏ ghi
Mới mưa, trời mát cỏ ghi mọc đầy
Mùi hương thoang thoảng đâu đây
Ngước lên mới thấy mọc đầy những ... chân
Có đen có trắng xa gần
Có em "cỏ" mọc cũng gần như ghi
Làm trai tín hiệu vô bì
Thợ sơn, thợ điện nghề gì cũng hay
Có khi ngồi ngắm mây bay
Có khi hùng hục cả ngày lẫn đêm
Có khi tựa cửa bậc thềm
Có khi vắt vẻo giữa nền trời xanh
Trời hè trưa nắng nhìn quanh
Thấy e ngả ngớn ngồi phanh đón hè
Chiều qua gió thổi mây che
Trực ban sờ núm chẳng nghe chuông gì
Ngoài trời gió thổi rầm rì
Mạch ray k hút anh thì làm sao
Rồi thì loạn hết cào cào
Cáp đồng già tuổi lộn nhào điện thông
Thôi thì mưa có ni lông
Trời cao chớp giật coi không là gì
Dò tìm từng tí từng li
Anh mà nằm ngủ tàu thì đứng im
Làm xong trời tối lim dim
Chỉ mong thiết bị đừng chìm trong mơ

Danh mục: 
Ảnh: