Phương pháp tính toán giãn cách chạy tàu hợp lý cho đường sắt đô thị

Tóm tắt:

Phân tích các tình huống trong công tác chạy tàu, đưa ra các công thức tính giãn cách chạy tàu cho tình huống đặc trưng, mô phỏng để có được kết quả là có thể rút ngắn giãn cách thời gian giữa hai đoàn tàu nhằm đảm bảo an toàn và cải thiện công tác chạy tàu: nâng cao năng lực thông qua, tốc độ chạy tàu, làm tốt hơn chất lượng vận chuyển.

Bài báo này giới thiệu một phương pháp mới để rút ngắn giãn cách thời gian chạy tàu cho việc điều khiển chạy tàu ở nơi có mật độ lớn và một số phương pháp khống chế tốc độ chạy tàu.

Abstract:

Analyzing situations in train operation, giving the train’s inteval formula for typical situation, simulating to take results can shorten the interval between trains to ensure safety and improve  train operation: capacity, operation speed, transport quality.

The paper introduces a new method to shorten the time interval between trains in high density lines and some operation controll methods.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong vận tải đường sắt hiện đại, ngày càng nhiều tuyến đường sắt đòi hỏi chạy với tốc độ cao và mật độ chạy tàu lớn. Với các thành phố lớn, các tuyến đường sắt nội đô đòi hỏi mật độ chạy tàu quá lớn sẽ có một vấn đề nghiêm trọng là nhiều khi các đoàn tàu sẽ phải chờ lâu tại ga.

Đã có một số phương án, ví dụ xây dựng mới tuyến đường sử dụng bốn đường (4 đường chạy tàu song song). Điều đó sẽ gặp trở ngại bởi vì cần có một tổng mức đầu tư lớn, thời gian xây dựng lâu và cần nguồn nhân lực lớn. Một giải pháp nữa được đưa ra là tăng số lượng toa xe hoặc sử dụng toa xe 2 tầng và chạy tàu với mật độ cao, nhưng nếu làm như thế tốc độ của đoàn tàu sẽ bị giảm tương đối.

Chính vì vậy hướng nghiên cứu có tính khả thi là xem xét lại quan niệm về đảm bảo giãn cách an toàn chạy tàu, nâng cao khả năng của hệ thống tín hiệu sẽ rút ngắn giãn cách thời gian chạy tàu, làm cơ sở để nâng cao tốc độ và mật độ chạy tàu trên tuyến đường.

II. NỘI DUNG

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

 

Danh mục: 
Ảnh: