Tổng quan dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn 1.

Tên dự án: “Hiện đại hoá thông tin tín hiệu đường sắt đoạn từ Vinh đến Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn 1”

 Mục tiêu

 • Loại bỏ tình trạng lạc hậu yếu kém của hệ thống thông tin tín hiệu hiện có, góp phần đưa hệ thống kết cấu hạ tầng vào cấp kỹ thuật nhằm thực hiện chương trình nâng cao tốc độ chạy tàu, rút ngắn hành trình, bảo đảm an toàn chạy tầu, hạ giá thành vận tải, tăng khả năng cạnh tranh của ngành Đường sắt, phục vụ tốt và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa ngày càng cao.
 • Kết hợp với các dự án khác bước đầu thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa Ngành GTVT đường sắt, sẵn sàng tham gia hội nhập khu vực và thế giới.
 • Tiếp nối với dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đoạn Hà Nội - Vinh bằng nguồn vốn ODA của Pháp đang triển khai để hình thành một hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt hoàn chỉnh trên tuyến ĐSTN.
 • Nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân tiếp cận kỹ thuật mới và thực hiện chuyển giao công nghệ.

Địa điểm xây dựng: Tuyến đường sắt Thống Nhất, đoạn từ Vinh đến Sài Gòn.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý  các dự án đường sắt.

Nhà thầu khảo sát, thiết kế:

 • Công ty Hữu Hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc
 • Trung thâm Nghiên cứu Viễn thông - Tín hiệu - Điện
 • Công ty Hữu hạn tập đoàn Tư vấn thiết kế đường sắt Trung Quốc

Quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

1).       Công trình thông tin:

a                 Hệ thống truyền dẫn :

 • Xây dựng tuyến cáp quang treo 12 sợi loại G652 dài 1.150 km và các hệ thống rẽ nhập từ Vinh đến Nha Trang;

 • Lắp đặt kết nối mạch vòng bảo vệ: 01 điểm;

 • Lắp đặt thiết bị truyền dẫn SDH và hệ thống quản lý mạng truyền dẫn NMS từ Vinh đến Nha Trang.

b            Hệ thống chuyển mạch:

 • Thiết bị chuyển mạch (cả hệ thống quản lý giám sát mạng chuyển mạch): 26.000 số

 • Lắp đặt thuê bao: 950 máy.

c            Hệ thống thông tin chuyên dùng:

 • Xây dựng tuyến cáp đồng trục  dọc tuyến, làm hộp thoại khu gian: 1.577 Km;

 • Xây dựng mạng thông tin nội hạt: 95 ga;

 • Lắp đặt thiết bị (cả hệ thống giám sát): 97 ga;

 • Đồng hồ đồng bộ thời gian thực: 97 ga.

d            Hệ thống truyền hình hội nghị:

Lắp đặt hệ thống truyền hình hội nghị tại 4 điểm: Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng và Diêu Trì.

e            Các hệ thống thông tin đồng bộ khác:

 • Lắp đặt hệ thống chống sét và tiếp đất: 95 ga;

 • Thiết bị phụ trợ: 97 ga:

 • Phương tiện duy tu: 11 trạm:

 • Hỗ trợ kỹ thuật: 97 ga.

2)        Công trình tín hiệu:

a            Thiết bị liên khóa trong ga: Xây dựng, lắp đặt thiết bị ga điện khí tập trung kiểu 6502 kết hợp thiết bị đếm trục cho 316 bộ ghi của các ga từ Đà Nẵng đến Sài Gòn.

b            Thiết bị đóng đường: Xây dựng hệ thống đóng đường khu gian nửa tự động kết hợp với thiết bị đếm trục cho 72 ga từ Đà Nẵng đến Sài Gòn.

c            Hệ thống giám sát chạy tàu và đo kiểm vi tính: Xây dựng hệ thống giám sát chạy tàu và đo kiểm vi tính cho 54 ga từ Diêu Trì đến Sài Gòn.

d            Hệ thống khống chế ghi khu gian:  Lắp đặt hệ thống tín hiệu khống chế cho 04 bộ ghi khu gian vào các mỏ đá Chu Lai, Mỹ Trang, Rù Rì và Giác Lan.

e            Trạm đo thử, kiểm tu tín hiệu:  Trang bị các thiết bị kiểm tu, đo thử, các đồng hồ đo chuyên dùng tại 04 trạm kiểm tu thiết bị tín hiệu là Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn.

f             Hỗ trợ kỹ thuật: 72 ga từ Đà Nẵng đến Sài Gòn.

3)        Công trình đồng bộ:

a            Kiến trúc: 120 ga;

b            Cung cấp điện: 116 ga;

c            Chỉnh tu đường sắt: Phục vụ cho lắp đặt thiết bị tín hiệu cho 73 ga từ Đà Nẵng đến Sài Gòn

d            Tiếp đất chống sét: 125 ga, 9 trạm

Đến nay tiến độ thực hiện dự án đang ở giai đoạn gấp rút và đang thực hiện trải khai thi công rộng khắp dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2013.

 

Ảnh: