Trung tâm Nghiên cứu Viễn thông - Tín hiệu - Điện

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm nghiên cứu Viễn thông – Tín hiệu - Điện (CTTE) thuộc trường Đại học Giao thông vận tải, được thành lập theo quyết định số: 11/GDĐT ngày 2/1/1996 của bộ Giáo dục và Đào tạo

CTTE có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: 453 ngày 27/2/1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

CTTE có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số  A-665 của Bộ khoa học và công nghệ ngày 11/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

CTTE có giấy chứng nhận hoạt động điện lực 1489/GP- BCT của Bộ Công thương ngày 7/11/2007

CTTE đã thực hiện nhiều dự án liên quan đến các lĩnh vực:Viễn thông, tín hiệu, cung cấp điện, hệ thống đèn giao thông. Trong những năm gần đây CTTE đã kết hợp với các công ty nước ngoài thực hiện các dự án: Hiện đại hóa hệ thống thông tin, tín hiệu, trung tâm điều hành chạy tầu cho Đường sắt Việt Nam.

Phát triển cùng thời gian, CTTE sẽ cung cấp nhiều dữ án có chất lượng cao và nhiều dịch vụ tốt cho xã hội.

1.1.Tên, địa chỉ và thông tin chung

Trung tâm nghiên cứu Viễn thông – Tín hiệu - Điện. (CTTE)

Giám đốc: ThS. Kiều Xuân Đường

Địa chỉ: Tầng 4- Nhà T2- Trường Đại học Giao thông vận tải – Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại:             84-43-766.0401   

Fax:                        84-43-7666.500                Email:  ctte_uct@yahoo.com

1.2. Hoạt động của trung tâm

CTTE  hoạt động theo nghị định số: 35/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ của Trung tâm . Trung tâm hoạt động với các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

  • Nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ trong các lĩnh Điện tử- Tin học, Viễn thông, Thông tin Tín hiệu, Điều khiển giao thông, Cung cấp điện trong các ngành Bưu chính Viễn thông, Giao thông vận tải, Công nghiệp và Dân dụng.
  •  Chuyển giao công nghệ, khảo sát thiết kế, dịch vụ khoa học kỹ thuật có liên quan đến các ngành nghề trên.
  • Lập dự án đầu tư và phát triển trong lĩnh vực Viễn thông, Điều khiển Giao thông, Mạng điện cung cấp
  • Sản xuất thử nghiệm các thiết bị dùng trong các hệ thống Viễn thông, mạng tín hiệu, mạng cung cấp điện, mạng máy tính...
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ: tư vấn lập dự án, thẩn tra dự án, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát, lập hồ sơ mời thầu trong lĩnh vực viễn thông, tín hiệu, tin học, và cung cấp điện: thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác có liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu trên.
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV.
  • Kết hợp với các công ty nước ngoài trong việc thực hiện các dự án liên quan đến các lĩnh vự đề cập ở trên.

2. CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

TT

THÁNG NĂM

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

ĐỐI TÁC

1

03/2004

Khảo sát, thiết kế kỹ thuật công trình: Tuyến cáp quang rẽ nhánh và thiết bị truyền dẫn nối đường trục cáp quang Quân đội với mạng thông tin Đường sắt trên tuyến Hà Nội-TP Hồ Chí Minh, đoạn Vinh-Nha Trang

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)

2

03/2004

Đối tác của Tổng Công ty Trung Hưng (Trung Quốc) thực hiện dự án: Hiện đại hoá hệ thống Thông tin-Tín hiệu các tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai; Hà Nội-Thái Nguyên; Hà Nội-Đồng Đăng và khu đầu mối Hà Nội.

Tổng Công ty Trung Hưng, Trung Quốc (ZTE)

3

5/2004

Lập báo cáo khả thi dự án: Đường sắt nhẹ tuyến Hà Nội-Hà Đông, phần Thông tin, tín hiệu và điện sức kéo

Cục Đường sắt Việt Nam

4

03/2005

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán công trình: Xây dựng tuyến cáp quang và thiết bị truyền dẫn nối tuyến cáp quang Quân đội với mạng thông tin Đường sắt trên đoạn Hà Nội - Hải Phòng

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

5

3/2006

Đối tác của Công ty hữu hạn tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện dự án: Hiện đại hoá hệ thống Thông tin-Tín hiệu đường sắt đoạn Vinh-Sài Gòn, tuyến ĐS Thống nhất , gói số 1

Công ty hữu hạn tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc (CRSG)

6

03/2006

Thầu phụ thiết kế phần Thông tin-Tín hiệu của dự án: “Hiện đại hoá thông tin tín hiệu đường sắt đoạn từ Vinh đến Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất”.

CTHH tập đoàn Tư vấn thiết kế công trình đường sắt Trung Quốc (CEC)

7

5/2006

Đối tác của Công ty TEWET (Cộng hoà LB Đức) thực hiện dự án: “ Năng cao năng lực vận tải của Đường sắt Việt Nam”

TEWET

LB Đức

8

11/2007

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán  hạng mục đường ngang km1+133.00M (Nút giao với ĐS Hà Lào tại Km123+025) thuộc dự án đường nối QL32C với QL70 và xây dựng Cầu Hạ Hòa

Ban Quản lý Dự án Giao thông Phú Thọ

9

6/2007

Khảo sát, lập BC KTKT, TK bản vẽ thi công và dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Vũ Ninh – Kinh Bắc, Hạng mục Di chuyển đường dây TTTH đường sắt từ cột 528 đến cột 540 khu gian Bắ Ninh - Thị Cầu tuyến ĐS: Hà Nội - Đồng Đăng

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Thành phố Bắc Ninh

10

6/2008

Thẩm tra hồ sơ dự án điều chỉnh Hiện đại hóa TTTH ĐS các tuyến: HN-LC, HN-ĐĐ; HN-TN và khu đầu mối Hà Nội

Tổng Công ty ĐS VN

11

11/11/08

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình "Tuyến cáp quang 24 sợi Hà Nội - Lạng Sơn".

Tổng Công ty truyền thông đa ph­ương tiện (VTC)

12

04/2009

Khảo sát, thiết kế kỹ thuật-thi công 04 nút đèn tín hiệu giao thông Tp Hà Nội

Sở GTVT Hà Nội

13

5/2009

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – thi công và tổng dự toán dự án: Hiện đại hóa thông tin – tín hiệu Hà Nội – Vinh, giai đoạn 2

VNR

14

09/2009

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – thi công và tổng dự toán dự án: Hạ ngầm tuyến cáp điện lực đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Sở GTVT

Hà Nội

15

09/2009

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – thi công và tổng dự toán dự án: Hạ ngầm tuyến cáp Viễn thông, đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Sở GTVT

Hà Nội

16

12/2009

Tư vấn, thiết kế và lập bản vẽ thi công các trạm rẽ nhập cáp quang từ Hà Nội đến Tp Hồ Chí Minh

Công ty truyền hình cáp SaiGon Tourist

17

12/2009

Thẩm định dự án ĐS Cao tốc Hà Nội -  T.p Hồ Chí Minh bước lập báo cáo ĐTXDCT

Tổng CT Tư vấn TK Giao thông Vận tải

18

04/2010

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật dự án: Xây dựng ĐS đô thị Hà Nội, tuyến số1, giai đoạn 1, phần Thông tin, tín hiệu, điện, soát vé tự động và sức kéo điện

VNR

19

11/2010

Di chuyển thiết bị thông tin tín hiệu phục vụ thi công công trình quá độ TTTH dự án Hiện đại hóa TTTH ĐS các tuyến Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Đồng Đăng và khu đầu mối Hà Nội

Tổng Công ty Trung Hưng Trung Quốc

20

7/2011

Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Sửa chữa lớn thay thế cáp đồng thông tin Thủ Đức – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – T. P Hồ Chí Minh.

Ban cơ sở hạ tầng ĐS

21

8/2011

Khảo sát, thiết kế BVTC công trình di chuyển đường dây TTTH ĐS để xây dựng CT Kiến trúc dự án Hiện đại hóa TTTH ĐS đoạn Vinh – Sài Gòn, tuyến ĐSTN, gđ1

Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc

 
 
 
 
 
Danh mục: 
Ảnh: