Thông tin đăng ký xét tuyển nhóm trường khối GX 2016

Chi tiết xem tại: http://tsgx.vn/