Hệ thống điều khiển chạy tàu Châu Âu

Những kỹ thuật và công nghệ tín hiệu và điều khiển chạy tàu mới nhất của châu Âu là hệ thống điều khiển chạy tàu Châu Âu, nó là một bộ phận của hệ thống quản lý giao thông đường sắt - ERTMS. Hệ thống ERTMS cho phép kết nối và mở rộng với tất cả các hệ thống tín hiệu và điều khiển chạy tàu trên tất cả các tuyến đường sắt cao tốc trong phạm vi lãnh thổ của Liên minh châu Âu. Việc nghiên cứu hệ thống ERTMS và ETCS là cần thiết cho việc phát triển tín hiệu đường sắt cao tốc ở Việt Nam.

Chi tiết: xem file đính kèm

Danh mục: 
Ảnh: